Tilknytning vann og avløp

Alle bolig- og næringseiendommer som er i nærhet av offentlig vann- og avløpsnett er pliktig til å være tilknyttet dette.  

Det er kun rørlegger som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger.

Jeg ønsker å tilknytte eiendommen til offentlig vann- og avløp

Tilknytning av eiendommen til offentlig vann og avløp er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven, og må på forhånd være godkjent av kommunen.

Hva må jeg gjøre

  1. Ta kontakt med kommunen for å høre om det er mulig å koble seg til offentlig vann og avløp.
  2. Søknad med forslag til løsning sendes til kommunen med følgende skjema (PDF, 58 kB) til e-post: postmottak@inderoy.kommune.no
  3. Du må ta kontakt med en rørlegger eller autorisert entreprenør som hjelper deg med å søke. 
  4. Ved all graving for tilkobling til vann og avløp må det også sendes Gravemelding

Viser til VA-norm (ZIP, 13 MB) og Forskrift for vann- og avløpsgebyr for Inderøy kommune

 

Hva koster det å tilknytte seg?

Hva koster det å tilknytte seg?
Tilknytningsgebyr Pris inkludert mva. lav sats Pris inkludert mva. høy sats
Tilknytning til kommunal avløpsledning næring 44 kroner per kvadratmeter bruksareal
Tilknytning til kommunal avløpsledning per boenhet/fritidsbolig 5 000 kroner 20 000 kroner
Tilknytning til kommunal vannledning næring 44 kroner per kvadratmeter bruksareal
Tilknytning til kommunal vannledning per boenhet/fritidsbolig 5 000 kroner 20 000 kroner