Veiledning og lovverk

Forskrift for vann- og avløpsgebyr for Inderøy kommune
Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for kommunens vann- og avløpstjenester.

Sanitærabonnement for Inderøy Kommune