Gatelys

Inderøy kommune har ansvar for gatelys langs kommunale veier.

Feil på kommunale gatelys?

Her kan du melde feil på gatelys

Ønsker du gatelys i gata di?

I boligområder der gatelysanlegg mangler, må beboerne i de fleste tilfellene selv sørge for etablering av nyanlegg. Beboerne kan søke kommunen om å overta drifta.