error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Picasa

Avlesning av vannmåler

Det er nå tid for den årlige avlesningen av vannmålere. Kommunen sendte før jul ut skjema for bruk ved innrapportering av målerstand.

Les av måleren og send inn via link på kommunens hjemmeside, via SMS eller ved å returnere skjema. Porto er betalt.

Har du ikke mottatt avlesningskort eller mistet det kan du melde inn målerstand til postmottak@inderoy.kommune.no Husk da å oppgi gårds- og bruksnummer, eier og adresse.

Frist for avlesning er 17.01.2016. Ved manglende avlesning som fører til purring kan det påløpe gebyr.

Skjema