Vannmåler og avlesning

Det er krav om vannmåler for alle eiendommer tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsnett, foruten fritidseiendommer og boligeiendommer tilknyttet før 2008. Vannmåler leses av en gang i året.

Slik leser du av vannmåleren

Vannmålere leses av en gang i året, ved årsskiftet. Du velger selv om du vil melde inn avlest vannmåler digitalt, via SMS eller per post.

Digitalt

Du kan registrere avlesningen digitalt i 

kommunens portal for avlesning (portal.isy.no/inderoy)

Via SMS

Du vil motta en SMS for årsavlesning av vannmåler i uke 50.
SMS sendes til avtalens regningsmottaker eller målerpunktkontakt der dette er meldt inn.

Per post

Der hvor avlesninger ikke er meldt inn innen én uke vil avlesningskort sendes ut, enten til abonnentens digitale postkasse eller postkasse. Fristen for innmelding av årsavlesning er 7. januar.

Registrere ny vannmåler

Ved montering eller utskifting av vannmåler melder rørleggeren inn vannmåleren ved bruk av elektronisk skjema for innmelding av vannmåler.

Priser og gebyrer

Se priser og gebyrer for vann- og avløp i Inderøy