Vannmåler og avlesning

Det er krav om vannmåler for alle eiendommer tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsnett, foruten fritidseiendommer og boligeiendommer tilknyttet før 2008. Vannmåler leses av en gang i året.

Slik leser du av vannmåleren

Vannmålere leses av en gang i året, ved årsskiftet. Du velger selv om du vil melde inn avlest vannmåler digitalt, via SMS eller per post.

Digitalt

Du kan registrere avlesningen digitalt på kommunens portal for avlesning (portal.isy.no/inderoy)

Via SMS

Du vil motta en SMS for årsavlesning av vannmåler i uke 50.
SMS sendes til avtalens regningsmottaker eller målerpunktkontakt der dette er meldt inn.

Per post

Der hvor avlesninger ikke er meldt inn innen én uke vil avlesningskort sendes ut, enten til abonnentens digitale postkasse eller postkasse. Fristen for innmelding av årsavlesning er 7. januar.

Registrere ny vannmåler:

Skjema for å melde fra om montering av vannmåler kan sendes til Inderøy kommune per post eller e-post.

Last ned skjema for Innmelding av vannmåler (PDF, 32 kB)

Last ned skjema for Innmelding av vannmåler (DOC, 82 kB)

Send via e-post

Send pr post:
Inderøy Kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Priser og gebyrer

Se priser og gebyrer for vann- og avløp i Inderøy