Høring - alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2027

Inderøy kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer skal revideres for perioden 2024-2027.

Les retningslinjene og send inn høringssvar

Frist

15. januar 2024