Høring - kommunale retningslinjer for jord og konsesjonssaker

I forbindelse med behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven har det kommet opp forslag om å etablere kommunale retningslinjer for behandling av slike saker. Dette for å skape forutsigbarhet og likebehandling, samt være til hjelp både for politikere og administrasjonen.

Les retningslinjene og send inn høringssvar

Frist

20. oktober 2023