Kommuneplanens arealdel 2022-2034 er vedtatt

Kommunestyret i Inderøy kommune vedtok Kommuneplanens arealdel 2022-2034 den 6.3.2023, i sak 1/23, jamfør plan- og bygningslovens § 11-15.

Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt utrednings- og analysedokumenter. Plankartet og -bestemmelsene er arealdelens juridisk bindende dokumenter.

Kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

Les Kommuneplanens arealdel