Nytt kjøremønster ved Kvistadbakkan

Vi har fått nytt kryss ved Kvistadbakkan som påvirker nedkjøringen til Jegtvolden og Sundnes. Vegen er også blitt bredere slik at vogntog kan kjøre opp og ned samtidig. Dette påvirker ikke kjøremønsteret på selve fylkesvegen. Vær oppmerksom og senk farten.

Det nye krysset ved fylkesveg 755 Utøyvegen/ fylkesveg 6934 Hamnavegen er nå tatt i bruk. Dette påvirker all trafikk i området. Senk farten og legg merke til nytt kjøremønster.

Les mer om endringene hos Trøndelag Fylkeskommune (trondelagfylke.no) 

Hvorfor har vi fått nytt kryss?

Vi er så heldige at vi får en 3,8 km lang gang- og sykkeveg langs fylkesveg 755. Dette påvirker den opprinnelige vegen, og vi vil få noen endringer på kjøremønster. Den nye gang- og sykkelvegen skal være ferdig til sommeren 2023. 

Her kan du lese mer om dette, og flere spennende prosjekter i Inderøy

Endret kjøremønster i krysset Utøyvegen - Hamnavegen. Dette gjelder kun trafikken som skal benytte seg av avkjøringen. Fylkesvegens kjøremønster er uendret. Trøndelag Fylkeskommune