Offentlig ettersyn budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 ligger nå ute til offentlig ettersyn iht. kommunelovens § 14-3.

Papirversjon av dokumentene er lagt ut til ettersyn i servicekontoret på rådhuset. Videre kan du finne budsjettdokument og vedtak fra formannskapet her:

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Formannskapets behandling 27.11.2023 (PDF, 73 kB)

Oppdaterte forskriftskjema etter formannskapets behandling 27.11.23 (PDF, 682 kB)

 

Dokumentene ligger til ettersyn i perioden frem til kommunestyrets behandling og eventuelle merknader kan oversendes til:

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

postmottak@inderoy.kommune.no

Merknader må være mottatt av oss innen 07.12.23. Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 11.12.23.