Temakveld idrettsanlegg og spillemiddelsøknader

Velkommen til temakveld om idretts- og friluftslivsanlegg og spillemiddelsøknader, 5. september kl. 18.50-21 i lokalene til Frivillig Inderøy.

Målgruppe: Idrettslag, idrettsråd, særkretser, kommunerådgivere og særidrettsgrupper/ildsjeler med ideer eller planer om utvikling av idrettsanlegg.

Vi følger digitalt kurs direkte, v/ Trøndelag idrettskrets og Trøndelag fylkeskommune. Det digitale kurset starter kl 19, så vi oppfordrer folk til å være på plass 10 min. før.

Etter kurset blir det en kort gjennomgang av kommunens rutiner og mulighet for spørsmål og individuell oppfølging.

Vel møtt!

Det er også mulighet for å følge det digitale kurset direkte:
https://trondelag.pameldingssystem.no/digital-temakveld-050923

For mer info om spillemidler:
https://www.inderoy.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett/sok-om-spillemidler/


Temakvelden er også å finne i aktivitetskalenderen Friskus