Temamøte om aktivitet for barn og unge

Onsdag 27. september inviterer Inderøy kommune og Frivillig inderøy til temakveld om aktivitet for barn og unge. Møtet er en del av arbeidet med frivillighetsplan, hovedtema barn og unge og samspill.

Kommunestyret har bevilga stimuleringsmidler til økt aktivitet for barn og unge. Midlene skal brukes i tråd med Plan for forebygging, Plan for frivillighet og Temaplan for ungdom. Stimuleringsmidlene skal føre til økt aktivitet (ikke erstatte egne finansieringer).

Store deler av møtet vil bli brukt til gruppearbeid, om hvordan frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner kan bruke midlene til bedre inkludering og til å motvirke utenforskap. Hvordan kan vi inkludere de yngste barna og deres familier? Hvordan kan vi demme opp for økonomisk utenforskap? Hvordan kan vi motvirke at ungdom faller fra?

Denne kvelden bør ikke din organisasjon gå glipp av!

Det blir kaffe og enkel servering. 

Vi håper på godt oppmøte – Vel møtt!

Meld gjerne deg på ved å trykke "Delta" i Friskus

Les invitasjon til temakveld (PDF, 153 kB)