Priser, avgifter og gebyrer

Kommunestyret vedtar gebyr- og betalingssatsene i forbindelse med budsjett og økonomiplan vedtaket i desember hvert år. 

Gebyr- og betalingssatser for 2023