Organisasjonskart

Kommunedirektøren er øverste administrative leder av kommunen og kommunedirektørens oppgaver er gitt i kommuneloven. 

Øverste ledelse i kommunen

Oppvekst og kultur, helse og omsorg, og plan, lanbruk og kommunalteknikk er direkte underlagt kommunedirektøren. Det er også stab- og støttefunksjonene.  - Klikk for stort bildeLedergruppen med sektorledere og stab rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur er delt i barnehage, skole og kultur. I tillegg er Inntrøndelag PPT en fellesfunksjon. - Klikk for stort bildeOrganisering av oppvekst og kultur

Helse og omsorg

Helse og omsorg er delt i områdene institusjonstjenester, hjemmetjenester, barne- og familietjenester, psykisk helse- og miljøtjenester, forvaltning og legetjenesten. Alle rapporterer til sektorleder for helse og omsorg. - Klikk for stort bildeOrganisering av helse og omsorg

Plan, landbruk og kommunalteknikk

Plan, landbruk og kommunalteknikk er organisert i plan, lanbruk og miljkø - Klikk for stort bildeOrganisering av plan, landbruk og kommunalteknikk