Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2023

Valgstyret godkjente valglister i møte 28. april 2023.

Valgstyret i Inderøy kommune har godkjent valglister med følgende overskrifter:

  • Høyre
  • SV - Sosialistisk Venstreparti
  • Senterpartiet
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Kristelig Folkeparti
  • Arbeiderpartiet
  • Venstre

Listene er lagt ut til gjennomsyn på Inderøy rådhus, samt at de kan leses her på innbyggerportalen.
Godkjente valglister (PDF, 24 kB) (pdf)

Klagefrist på valgstyrets vedtak jf. Valglovens § 6-8, er mandag 15.05.2023.