Manntallet ligger til offentlig ettersyn

Står du i manntallet?

Utlegging av manntall til kommunestyre- og fylkestingsvalget

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget i Inderøy kommune ligger ute til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy Rådhus. Manntallet vil ligge ute til og med valgdagen.

Hvis man har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2023, står man fremdeles i manntallet i den kommunen man flyttet fra. Man kan da velge om man vil stemme på valgdagen i den kommunen man flyttet fra eller man kan forhåndsstemme.

Dersom man ikke står i manntallet, eller man mener det er andre feil i manntallet, kan man kreve at valgstyret retter opp feilen.  Kravet skal være skriftlig og begrunnet, jf. valglovens § 2-7. 
Valgstyrets adresse er: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy  
Send e-post til postmottak

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall ligger ute til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy Rådhus. Samemanntallet vil ligge ute til og med valgdagen.

Dersom du mener at du selv, eller noen annen, uriktig er blitt innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall, kan du kreve at sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes enten på epost: samediggi@samediggi.no eller i post til Sametinget, postboks 3, 9735 Karasjok.