Stille liste til valget?

Frist for å levere listeforslag til kommunestyrevalget er 31. mars 2023 klokken 12.00. Fristen er absolutt.

Valgdirektoratet har fra og med valget 2023 laget en elektronisk portal for innlevering av listeforslag. Løsningen kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg. Løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere:

Listeforslagsportalen - Valgdirektoratet

Det er valgfritt om dere ønsker å bruke den elektroniske løsningen, eller om dere heller vil levere listeforslaget på papir. Begge metodene følger samme regelverk. Vi vil likevel oppfordre til å bruke den elektroniske løsningen.

Du kan lese alt om krav til listeforslag på Valgdirektoratets sider: 
Stille til valg - Valgdirektoratet

Ønsker dere å levere listeforslag på papir vil vi at dere bruker malene opprettet av Valgdirektoratet: Listeforslag på papir - Valgdirektoratet

Listeforslag på papir skal leveres på Inderøy rådhus, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy. Frist for levering er 31. mars 2023 kl. 12.00, fristen er absolutt.

Dersom noe er uklart, ta kontakt med pr epost.
Telefon: 74 60 51 84