20170904_154547

Sakshaug skole

Sakshaug skole har 209 elever fordelt på 7 årstrinn. Skolen har 38 ansatte, som sammen med elevene og heimene kontinuerlig arbeider for et godt læringsmiljø. Lese- og skriveopplæring er faglig hovedsatsning, samt helhetlig tenkning rundt elever med ulike morsmål. Skoleåret 21-22 skal ansatte jobbe med et utviklingsprosjekt med tema «Skaperglede, engasjement og utforskertrang». Vi skal bruke kollegaveiledning som metode i utviklingsprosjektet.

Sakshaug skole er en del av AKSET kultur- og skolesamfunn. Sammen med Inderøy ungdomsskole, videregående skole, kulturskole, bibliotek og kulturhus, samarbeider vi om det 13-årige skoleløpet og en helhetlig oppvekst, fundert på læring, kultur og helse. Sakshaug skole ligger sentralt til og har nær tilgang til flotte uteområder. 

 

Kontaktinformasjon:

Torhild.Buran@inderoy.kommune.no

Telefon Sakshaug skole (hovednummer): 74 60 51 21
SFO (mobil): 47 69 01 85
Rektor (mobil): Torhild Buran 41 20 68 85
Inspektør (mobil): Leif Morten Heggli 92 42 73 94

Skjema