Sakshaug skole

Sakshaug skole har 212 elever fordelt på 7 årstrinn. Skolen har 38 ansatte, som sammen med elevene og heimene kontinuerlig arbeider for et godt læringsmiljø. Lese- og skriveopplæring er faglig hovedsatsning, samt helhetlig tenkning rundt elever med ulike morsmål.

Sakshaug skole er en del av AKSET kultur- og skolesamfunn. Sammen med Inderøy ungdomsskole, videregående skole, kulturskole, bibliotek og kulturhus, samarbeider vi om det 13-årige skoleløpet og en helhetlig oppvekst, fundert på læring, kultur og helse.

Sakshaug skole ligger sentralt til og har nær tilgang til flotte uteområder. 

Råd og utvalg

Satsningsområder skoleåret 2023/2024

GNO - Grunnleggende norsk ved Sakshaug skole

Sakshaug skole tilbyr leksehjelp for elever på 4.-7. trinn.

Har ditt barn behov for skolefritidsordning (SFO)

Kommunikasjon med skolen

Vi oppfordrer alle våre foresatte til å oppdatere sin kontaktinformasjon på skolesystemet IST.

For å følge opp eleven vil det være nyttig å laste ned appene IST Home og Skooler parents til din mobil.

Permisjon fra undervisning

Du kan søke om permisjon fra undervisning for ditt barn i opptil 10 dager per skoleår. Her finner du informasjon om hva du bør ta hensyn til og hvordan du søker.