Røra skole

Røra skole er vår barneskole på Røra som ligger sentralt til, med kort vei til turområder i fjæra og skogen. 

Foresatt i skolen?

Vi oppfordrer alle våre foresatte til å oppdatere sin kontaktinformasjon på skolesystemet IST.

For å følge opp eleven vil det være nyttig å laste ned appene IST Home og Skooler parents til din mobil.

Skolerute

Skolene i Inderøy kommune følger Trøndelag fylkeskommunes skoleruter. Ved evt. avvik, så får elever og foresatte direkte beskjed fra skolen. 

Skolemiljø 

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Når elever opplever mobbing og mistrivsel plikter skolen å følge med, gripe inn, varsle, undersøke, sette inn tiltak og dokumentere.

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

Her finner du informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til statsforvalteren.

Mine samtykker

Skolene bruker IST samtykkeportal for å spørre foreldre om lov til eksempelvis å ta bilde av elev, delta på gudstjeneste før jul og lignende. Du kan samtykke og trekke tilbake samtykke når du vil.

Logg inn på samtykkeportalen for å se dine samtykker

SFO

Les mer om skole- og fritidsordningen.

Kontaktinformasjon Røra skole:

Kontor Røra skole, telefon 94 01 37 98

SFO-leder Linn Christin Sverkholt, telefon 90 24 74 25

Fungerende rektor: Karen Lovise Dullum, telefon 92 03 22 80