Brøyting og vinterdrift

Kommunale veger, fortau og gang- og sykkelveger skal normalt være farbare for vanlige kjøretøy og fotgjengere til enhver tid. 

Har du spørsmål om brøyting og vintervedlikehold? 

Send oss en e-post
Ring 90414314 (ukedager 08.00-15.30)

Gjelder henvendelsen din riksveger eller fylkeskommunale veger kan du ringe trafikkinformasjon på tlf. 175

Haster det? 

Ring vakttelefon for veg, vann og avløp 97020005

Når kan du klage på brøyting og vintervedlikehold?

  • Ved normale varsel kan du vente til varigheten på en brøyterunde er passert (5 timer) i normalt vær og 72 timer i ekstremvær.
  • Ved nødssituasjoner - ta kontakt via vakttelefon 97020005
     

Ofte stilte spørsmål om brøyting og vintervedlikehold i Inderøy