AKSET består av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter.