Aktører

AKSET omfatter fem kommunale virksomheter: Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus – samt Inderøy videregående skole som er fylkeskommunal.

Inderøy kulturhus

Inderøy Kulturhus har arrangement i egen regi og i samarbeid med andre kulturaktører. Vi forvalter også bygningsmassen til AKSET. Våre fellesareal som idrettshaller, konsertsal, blackbox og dansesaler med mere brukes til trening av lag og organisasjoner i kommunen, konserter og ulike andre kulturaktiviteter. 

I lokalene er det også en kafé som drives av Inderøy Kulturhus. Kaféen er åpen for alle og har tilbyr også catering. 

Gå til Inderøy kulturhus

Inderøy videregående skole

Inderøy videregående skole ligger ved Straumen i Inderøy kommune. Skolen har ca. 200 elever fordelt på programområdene Musikk/Dans/Drama, Studiespesialisering og Helse- og oppvekstfag.

Gå til Inderøy videregående skole

Inderøy kulturskole

Kulturskolen gir opplæring innen kunst- og kulturfag som er tilpasset ulike aldersgrupper. Inderøy kulturskole skal preges av Glede – Mestring - Mangfold og vårt arbeid skal baseres på kommunens overordnete visjon Best – i lag.

Gå til Inderøy kulturskole

Inderøy bibliotek

Inderøy bibliotek er et kombinasjonsbibliotek beliggende i AKSET kultur- og skolesamfunn. Som kombinasjonsbibliotek er vi foruten å være folkebibliotek for Inderøy kommune, også skolebibliotek for de tre skolene i AKSET.

Gå til Inderøy bibliotek

Inderøy ungdomsskole

Inderøy ungdomsskole ligger sentralt til på Sakshaug og har gangavstand til bibliotek, konsertsal, gymsal, flott utendørs idrettsanlegg og ikke minst skianlegget Prestlia med stort frilufsområde. Vi har rundt 300 elever og 60 ansatte.

Gå til Inderøy ungdomsskole

Sakshaug skole

Sakshaug skole har 212 elever fordelt på 7 årstrinn. Skolen har 38 ansatte, som sammen med elevene og heimene kontinuerlig arbeider for et godt læringsmiljø. Lese- og skriveopplæring er faglig hovedsatsning, samt helhetlig tenkning rundt elever med ulike morsmål.

Gå til Sakshaug skole