Om AKSET

AKSET består av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter der hele det 13-årige skoleløpet er samlokalisert for første gang i Norge. 

AKSET omfatter fem kommunale virksomheter: Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus – samt Inderøy videregående skole som er fylkeskommunal.

Til sammen er det i overkant av 700 skoleelever i AKSET i aldersgruppen 6 til 19 år, og ca. 150 ansatte.

Virksomhetene i AKSET er selvstendige virksomheter, men drar nytte av hverandre og samhandler tett – om lokaler, drift, fagsamarbeid og utviklingsarbeid. 

AKSET kultur- og skolesamfunn sto ferdig i juli 2016 og er realisert av Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.