Hastadvegen blir stengt fra kl 07:00 torsdag 10. august

Torsdag 10. august og fredag 11. august blir Hastadvegen asfaltert. Arbeidet avsluttes fredags ettermiddag. Entreprenøren starter ved Tronstadkorsen (Kjerknesvågen) og arbeider seg mot Hastad.

Det vil ikke bli mulig å passere området som asfalteres i denne perioden.

Kommunen sender ut SMS-varsel til naboer langs vegen.

Kommunen vil komme med en oppdatering om hvor anleggsarbeidet pågår mot arbeidsdagens slutt torsdag.