Om kulturskolen

Kulturskolen gir opplæring innen kunst- og kulturfag som er tilpasset ulike aldersgrupper. 

Inderøy kulturskole skal preges av Glede – Mestring - Mangfold og vårt arbeid skal baseres på kommunens overordnete visjon Best – i lag.