Priser og betaling

Elevkontigent gjeldene fra 1. august 2023:

1812,50 kr pr halvår
3625 kr pr år

Rabattordning for søsken/disiplin:

10% rabatt for søsken/disiplin nr. 2
20% rabatt for søsken/disiplin nr. 3
50% rabatt for søsken/disiplin nr. 4

Andre priser:

Gitarkurs for voksne 5 000,00 kr pr år
Instrumentleie 405,00 kr pr år
Rett i band 3 495,00 kr pr år 
Samspill/orkester/band 940,00 kr pr år