Sandvollan barnehage

«Vi kan lære uten å leke, men ikke leke uten å lære»

Sandvollan Barnehage ligger lokalisert like ved Sandvollan skole. Vi har en dypt forankret tradisjon for uteliv, og har et fargerikt og spennende uteområde. Vi benytter også mange fine turområder i nærområdet, blant annet "Troillhaugen" og "Ytterhaugen". I vår barnehage er vi lekne voksne som er engasjerte og ivrige sammen med barna. 

  • 72 plasser, fordelt på 4 avdelinger. Barn teller to plasser til 1.august det året de fyller 3 år. 
  • 3 avdelinger ved oppstart august 2023. 2 storbarnsavdelinger (3-6 år) og 1 småbarnsavdeling (0-3 år).
  • Åpningstid: 07.30 - 16.30 (06.30 ved behov, krever påmelding)
  • Sommerstengt i 28-29-30-31. Planleggingsdager i 2023/24: 07.08.23, 29.11.23, 02.01.24, 08.03.24, 10.05.24 og 05.07.24

Hvordan kontakte oss: 

Marthe Christine Johnsen (styrer):  94886802

E-post:  marthe.christine.johnsen@inderoy.kommune.no

Avdelingstelefoner:                                         

Årsplan for Sandvollan barnehage 2022/2023:

Her kan du lese barnehagens årsplan (PDF, 2 MB)

Progresjonsplaner 2022/2023:

Her kan du lese progresjonsplan - vedlegg til årsplan 2022/2023 (PDF, 2 MB)

Forelder eller foresatt? 

Dialog med barnehagen

Vi bruker MyKid, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn via app og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som barnehagen skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra barnehagen.

Brukerveiledning - MyKid

Stafettlogg 

  • Digitalt samhandlingsverktøy for barn og unge som mottar hjelpetjenester.
  • Se oppdateringer, oversikt over hjelpetiltak og involverte.
  • Logg inn i Stafettlogg

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Inderøy