Laget rundt eleven

I dette prosjektet skal vi jobbe med videreføring og utvikling av den tidligere foreldreskolen.  Vi har valgt å kalle prosjektet "Laget rundt eleven" og det handler om å være best i lag for ungdommene vår. Vi tror at trygge og robuste foreldre, gir trygge og robuste ungdommer, og at dette er med å legge grunnlaget for livsmestring.  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Målet med "Laget rundt eleven" er at prosjektet skal bidra til å:                          

•skape trygge rammer og en arena hvor ungdomsforeldre kan løfte opp og diskutere ulike problemstillinger.

et mer symmetrisk forhold mellom foreldre og skole.
 •gi foreldre en større rolle i foresattemøtene, få til et mer symmetrisk forhold mellom foresatte og skolen samt bedre skole-heim samarbeidet.
utvikle gode foreldrenettverk, hvor man diskuterer og tar opp saker (case) man er opptatt av som ungdomsforeldre
Når foresatte drar hjem etter samlingene ønsker vi at de skal kjenne på glede, at dette var nyttig for meg og at de ser frem til neste samling.

Prosjektet er startet opp i en pilotklasse på 8. trinn (8B) denne våren. Neste skoleår håper vi å kunne gjennomføre alle foresattemøtene på 8. trinn etter denne malen. Nord Universitet (NU) er samarbeidspartner og vi har med oss to veileder fra NU inn i prosjektet.