Praksisskole

Inderøy ungdomsskole har lang tradisjon med å være praksisskole knyttet opp mot Nord universitet. Skolen tar imot studentgrupper både fra grunnskolelærerutdanninga og ulike faglærerutdanninger. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Å være praksisskole medfører at skolen har flere partier med lærerstudenter hvert år. Vi synes det er spennende å ha kontakt med fagmiljøene og er stolte av at vi får lov til å gi dagens lærerstudenter praksiserfaringer ved vår skole. Det å være praksisskole er lærerikt både for studentene og skolens ansatte.

Studentene, som er hos oss, veiledes av egne praksislærere og tilhører samme trinn som praksislærer. Ved Inderøy ungdomsskole er er vi opptatt av å være en praksisskole, som innebærer at studentene får bli kjent med hele skolen, og dermed også får innblikk i mer enn bare den klassen og/eller det faget de er mest i.

Studentenes praksis er en meget viktig del av lærerutdanningen, og Inderøy ungdomsskole ønsker å være en praksisskole hvor studentene skal få:

  • oppleve å være en del av kollegiet.
  • delta på ulike typer møter (teamtid, fellestid, utviklingssamtaler, foresattemøter etc.).
  • knytte teori og praksis sammen.
  • gode muligheter til å videreutvikle egen praksisteori i møte med elever.
  • reflektere over egen lærerrolle.
  • veiledning av praksislærer.
  • god innsikt i en lærers mange og ulike arbeidsoppgaver.