Tilrettelegging på eksamen

Forskrift til opplæringsloven  § 3-29 sier blant annet at «elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i lærplanverket». En slik tilrettelegging kan for eksempel være utvidet tid med opptil en time og opplesing av oppgave via lydfil. 

Utgangspunktet er at all tilrettelegging skal være basert på elevens behov. Tilretteleggingen skal ikke føre til at eleven får fordeler fremfor elever som ikke får en særskilt tilrettelagt eksamen. Tilretteleggingen kan heller ikke være så omfattende at eleven ikke prøves i kompetansemålene i Læreplanverket i Kunnskapsløftet.

Dersom kompetansemålene har krav om skriftlig, muntlig eller praktiske ferdigheter er det ikke mulig å legge til rette eksamen slik at eleven ikke får prøvd disse ferdighetene, når en slik prøving er fastsatt i eksamensformen for faget.