Teater

Undervisningen har fokus på å gi eleven erfaring med rollespill og ulike teaterteknikker gjennom samarbeid og lekbasert læring. Ingen forkunnskaper kreves.

Undervisningens innhold:  

  • Kjennskap til improvisasjon og ulike teaterformer
  • Oppleve skaperglede, mestring og utfoldelse sammen med andre
  • Delta på ulike forestillinger i løpet av året


Aldersgrense: 8år
Undervisningssted: AKSET Kultur og skolesamfunn 
Tidspunkt: Onsdag ettermiddag/kveld
Ingen utstyrsbehov.

Søk plass