Visuelle kunstfag

Undervisningen har fokus på å la eleven arbeide med å skape selvstendige uttrykk innenfor bilde, form og farge. Ingen forkunnskaper kreves.

Undervisningens innhold:

  • Utvikle ferdigheter om ulike teknikker og materialer som tegning, maling og grafikk
  • Lage skulpturer og installasjoner i leire, gips, tre og metall
  • Utforske mer utradisjonelle materialer
  • Arrangere egne utstillinger i løpet av året 
  • Samarbeidsprosjekt med andre elever i kulturskolen


Aldersgrense: 10 år
Undervisningssted: Nils Aas Kunstverksted
Tidspunkt: Fredager kl. 14:30 - 16:00
Ingen utstyrsbehov.

Søk plass