A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
hender_cropped_-129x-104

Samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke

Hensikten er å gi pårørende informasjon og redskap til å takle hverdagen med en alvorlig syk i familien. Tilbudet er gratis.

Prosjekt elektronisk meldingsutveksling i Inn-Trøndelag

Elektronisk meldingsutveksling, som betyr samhandling av pasientopplysninger, er et samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer.

Ruspolitisk handlingsplan 2012-2015

Høring - Ruspolitisk handlingsplan 2012-2015

Inderøy kommune har utarbeidet forslag til Ruspolitisk handlingsplan, delplan til kommuneplan for helse og omsorg.
Helsepersonell

Vedtatt kommunedelplan for helse og omsorg 2012 - 2019

Kommunedelplan for helse og omsorg 2012 - 2019 ble vedtatt i kommunestyret 14.12.2012 i sak 28/11

tomler opp

Ny enhet for helse- rehabilitering og barnevern

Kvalitet og samhandling er stikkord for sammenslåingen. Vi har tro på at dette skal føre til gode tjenester og fornøyde kunder/brukere.
Vaksine og sprøyte

Vaksinasjon mot influensa

Utvidet risikogrupper for vaksinasjon mot influensa