A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Fjordglytt

Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune vedtok i møte den 5.september 2016 Reguleringsplan for Skjemstadaunet ( Fjordsyn) hyttefelt i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12.

Sentrumstomta

Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune vedtok i møte den 5.september 2016 Deatljregulering Sentrumsområdet Nessjordet i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12.

Øvre Grande

Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune vedtok i møte den 5.september 2016 reguleringsplan for Øvre Grande i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12.

 

Gjenbrukstorg i Inderøy

Kunngjøring av vedtak

Inderøy kommunestyre vedtok i møte den 24. juni 2016 følgende planer i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12:

Gangstadhaugen II

Kunngjøring av vedtak

Inderøy kommunestyre vedtok i møte den 24. juni 2016 følgende planer i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12:

 

Sentrumstomta

DETALJREGULERINGSPLAN SENTRUMSOMRÅDET NESSJORDET

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune har i møte den 20.juni 2016 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for sentrumsområdet Nessjordet ut til offentlig høring.

Vikan Hyttefelt

Offentlig høring

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune har i møte den 6. juni 2016 vedtatt å legge

reguleringsplanen for Vikan hyttefelt ut på offentlig høring.

Kommuneplanens samfunnsdel

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2016- 2025 - oppstart

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-12 meldes oppstart av revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

Jekthaugen bilde

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Inderøy kommunestyre vedtok med hjemmel i Plan og bygningslovens § 12-12 reguleringsplanen for Jegthaugen på Sandvollan