error_outline
08. juli kl. 15:16

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19-utbruddet 2020

Denne veilederen skal gi råd og føringer for skoler på barnetrinnet (1.-7. trinn) i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020. Denne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.). Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 20.04.2020, og vil bli oppdatert ved behov. Du kan lese hele veilederen her. 

Webinar om åpning av barnehager og skoler på Inderøy

Møt ordfører Ida Stuberg, kommuneoverlege Guri Kåresdatter Falch og assisterende rådmann Randi Tessem i webinar torsdag 23. april kl 16.00. Meld deg på her

Hvitveis

Åpning av Inderøybarnehagene

Barnehagene i Inderøy åpnes fra mandag 20. april.

Plakat FHI - vaner som forebygger smitte

Fortsatt opprettholdes strenge krav.

Regjeringen har 07.04.20 bestemt at:

  • Barnehager åpner igjen 20. april
  • 1. – 4. trinn på skolen, småtrinnet, åpner 27. april
  • SFO åpner 27. april

 

Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni. Inderøy kommune tar initiativ til møter med idretts- og kulturorganisasjoner etter påske. 

 

Her kan du lese mer om hva regjeringen har gitt av retningslinjer.

 

Formannskapet har 08.04.20 gjennomført et ekstraordinært møte for å gå igjennom regjeringens retningslinjer. Formannskapet framholder at det er viktig at vi følger de nasjonale retningslinjene som er gitt.

 

Inderøy kommune jobber nå med oppfølging av de nye retningslinjene. Vi vil komme tilbake med informasjon etter 14. april 2020.

 

Vi må innstille oss på at tiltak for å hindre smitte vil bli langvarig. Det er viktig at vi holder ut og følger med på www.helsenorge.no. Fortsatt gjelder råd om smittevern fra Folkehelseinstituttet.

Kommunale fakturaer

Deler av regionens næringsliv og mange av kommunenes innbyggere opplever stor økonomisk usikkerhet som følge av situasjonen i samfunnet.

 

Dersom du som næringsdrivende eller privatperson har behov for betalingsutsettelse i forbindelse med kommunale regninger som har forfalt eller forfaller i nær framtid, ber vi deg om å ta kontakt med kommunen slik at vi sammen kan finne best mulig løsning. Alle henvendelser og behov vil bli behandlet individuelt. 

Det vil ikke bli sendt ut regning for SFO og barnehage for april.

 

Henvendelser om betalingsutsettelse kan rettes til sentralbordet på tlf. 741 24 200  eller til nr. oppgitt på faktura.

Fakturering av kommunale tjenester

Skal jeg betale for en tjeneste som ikke er levert?

Omsorgstilbud for barn til foresatte i samfunnskritiske funksjoner

 Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever fra 1.-4. trinn med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn og elever med særlig omsorgsbehov. Det er sendt ut mail til alle foresatte som har barn i barnehage eller skole på Inderøy. Har du ikke fått mail, eller er usikker på dette, ta kontakt med din barnehage og/eller skole.

Les mer her:  Epost send til alle foresatte PDF document ODT document   Brev fra departementet

Oppdatert 15.03.20 - gjelder vedlagt brev fra departementet: Ved en inkurie har vi i fjerde avsnitt om hva vi mener som inngår i verdikjedene skrevet: ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, det korrekte skal være: personer som arbeider i husdyrproduksjon, havbruk og fiskeri. Vi ber om at dette justeres i dialogen med kommunene.