A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kulturstipend for ungdom

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

Julekonsert 03

Julekonsert 3. desember

Vi inviterer alle interesserte til en variert og fargerik juleforestilling, der publikum gjennom et muntert og stemningsfylt program får oppleve juleforberedelser og julefeiring, en blanding av kjente julesanger og juleleker, små julehistorier og juletablå, som skaper julemoro, julestemning og juleglede.

Kulturtilskudd i Trøndelag fylkeskommune

Nye tilskuddsordninger og retningslinjer for kulturtilskudd er vedtatt i Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune.

Tilskudd til større arrangement/festivaler i Inderøy kommune

På grunnlag av søknader legger rådmannen fram et forslag til tilskudd til større arrangement/festivaler i forbindelse med kommunebudsjett for 2018. Endelig budsjett vedtas av kommunestyret i desember.

Kulturstipend for ungdom

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

Musikk-vitamin 2017

Musikk-vitamin 2017

Musikk-vitamin 2017, trinn 1. Et tverrfaglig og tverrsektorielt prosjekt i Inderøy kommune støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Kulturminneprisvinnere. Foto: Rune Langfjæran

Landhandelmuseet i Venneshamn får kulturminneprisen

Kulturminneprisen 2017 tildeles Asbjørn Karlsen og Ingunn Fylkesnes ved Landhandelmuseet i Venneshamn.

De får prisen for arbeidet med å sette i stand den gamle handelsbygningen i tråd med gammel byggeskikk og gjenoppbygge landhandelen.

Fylkesnes og Karlsen formidler historien på en lågmælt, kvalitetsfokusert og framifrå måte.

Eirik Hegdal. Foto: Reidar Sundal

Kulturprisen 2017 til Eirik Hegdal

Hovedutvalg Folk har besluttet i møte 9. mai at Inderøy kommunes kulturpris 2017 tildeles komponist og musiker Eirik Hegdal, som med sine helt unike ferdigheter skaper kunst på høgt nivå.

Penger

Kulturmidler

I Hovedutvalg Folk 04.04.2017 ble det vedtatt nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler. I Hovedutvalg Folk 27.02.18 ble det vedtatt en liten endring. Dette innebærer at søkere som er registrerbare i frivillighetsregistret, registrer seg. Søkere som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å bruke inderøyprofilen i markedsføring mm.

 

Mer informasjon om frivillighetsregisteret finner du her
Mer informasjon om Inderøyprofilen finner du her 
De nye retningslinjene kan du lese her

 

4 tilskuddsordninger:

Prosjekttilskudd
Driftstilskudd
Anleggsmidler
Tilskudd til arrangement

 

Søknadsfrist for prosjekttilskudd, driftstilskudd, anleggsmidler og tilskudd til arrangement er 1. mai. Tilskudd til større arrangement har søknadsfrist 1. oktober.

Søknadsskjema:

Prosjekttilskudd 
Driftstilskudd
Tilskudd til arrangement
Anleggsmidler PDF document ODT document