A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Velkommen til et skoleår med nye digitale systemer for oppvekst

Digitalt løft for oppvekst er tre prosjekter som fører til store endringer i arbeidsprosesser og bruk av fagsystemer i oppvekst.

  • Nytt oppvekstadministrativt system (IST)
  • Learning Management System (Skooler og Teams)
  • Felles Office365 for alle elever og ansatte i Steinkjer og Inderøy kommune.
Livsmestring

Storforeldremøte i AKSET med tema Livsmestring

Tirsdag 15. oktober inviterte assisterende rådmann Randi Tessem til et storforeldremøte i kultursalen i AKSET kultur- og skolesamfunn med tema Livsmestring. Foredragsholder var Trygve Børve; psykolog og erfaren veileder og kursholder.

Muustrøparken2019_1

Markering i Muustrøparken 2. september

Elever på 6. og 7.trinn fra alle barneskolene, elever fra Inderøy ungdomsskole og elever fra Inderøy vid. skole markerte oppstart på Vennskapsuka 2019 sammen med ansatte i grunnskolen, ansatte på Inderøy vgs, ansatte fra familiesenteret, representanter fra barnehagene samt politi og ordfører, i Muustrøparken mandag 2.september.

IMG_5171

Startet uka med varm skolelunsj

Med solid forsterkning fra Saniteten, Inderøy slakteri og Frivillig Inderøy, fikk elever og ansatte mandag 2.9. servert gratis skolelunsj

Planleggingsdag_13082019_I

Planleggingsdag i AKSET tirsdag 13. august

Tirsdag 13.september var det samling for alle ansatte i Inderøyskolen med tema Dysleksivennlig skole.

I tillegg til ansatte i Inderøyskolen, var det også ansatte bl.a. fra PPT, Inderøy kulturskole og barnehagene i kommunen, til stede.

Tilbakemeldingene fra deltakerne er at dette var ei bra økt!

Planleggingsdag_12082019_I

Planleggingsdag i AKSET 12. august

Første planleggingsdag for skoleåret 2019-2020 ble viet Fagfornyelsen.

Alle ansatte i grunnskolen i Inderøy, Steinkjer og Verran deltok sammen med ansatte fra PPT, Inderøy vgs, Inderøy kulturskole – til sammen ca. 640 personer. Samlingen var et DeKom -samarbeid mellom Inderøy, Steinkjer og Verran. (DeKom: desentralisert kompetansenettverk for grunnskolen)

Lars Arild Myhr

Samling i AKSET for ansatte i skolen torsdag 28.02.19

Torsdag 28. februar var det samling for alle rektorene i grunnskolen i Inderøy sammen med sine utviklingsgrupper. Foredragsholder var høgskolelektor i pedagogikk Lars Arild Myhr ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet.