A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Skole

Innskriving

For skolestratere i 2019 vil følgenede skoler benytte seg av digital innskrivning:

Røra skole 

Sandvollan skole

Skjema for innskrivning finner dere her

 

Sakshaug skole, Lyngstad skole, Mosvik skole og Utøy skole har innskrivining på skolen dette året. 

 

Alle skolestratere vil motta brev fra skolen med informasjon om innskrivning og et skjema for innmelding av skyssbehov. 

 

Søknad om SFO-plass må sendes før 1. juni, skjema finner du her

Mia Landsem

Ungdom deler bilder

I tre foredrag tirsdag 6.november møtte Mia Landsem elever og foresatte fra 5.-10. trinn i Inderøy. Trønderavisa har bred dekning av saken i papirutgaven/eavisa 7.november 2018.

Foto:

Johan Arnt Nesgård

Bilderedaktør i Trønder-Avisa

AtB

Skoleskyss Inderøy kommune

Trøndelag fylkeskommune behandler søknader om skoleskyss. Alle som har rett på skyss jfr. sin bostedsadresse blir av kommunen lagt inn som elever med skyssbehov hos ATB.

Skoleskyss grunnskole - ATB

Unntak er elever som søker fri skoleskyss på andre grunnlag. Ta kontakt med kommunen for avklaring:

 

Kvalitetsplan oppvekst

Kvalitetsplan oppvekst

Ny kvalitetsplan for oppvekst ble vedtatt i Hovedutvalg Folk den 16.10.18

 

Markering Muustrøparken_VII

Markering i Muustrøparken 7. september

Avslutning av vennskapsuka 2018

Kommunepsykolog Nina Hermann

Møte for foresatte med elever i 1. klasse i Inderøy

Mandag 20. august inviterte rådmannen til et møte i AKSET for alle foresatte med elever i 1. klasse i Inderøy.

Skoleskyss

Retningslinjer for skoleskyss

Fylkestinget vedtok den 25. april 2018 Retningslinjer for skoleskyss i sak 67/15.

Overordna leseplan _bilde

Overordna leseplan for Inderøy kommune er ferdigstilt

Planen gjelder for barn og ungdom i alderen 0 – 16 år; barnehagene, småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2016-2017

Rådmannen har, i møte for hovedutvalg Folk 05.09, lagt fram Kvalitetsmeldingen for grunnskolen 2016-2017.