A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Retningslinjer for utsatt og fremskutt skolestart i Inderøy kommune

Her finnes retningslinjer samt søknadsskjema for utsatt og fremskutt skolestart.

MOT-sangen utført av elever fra 6

Sammen for et positivt skolemiljø

Vi inviterer til markering i Muustrøparken fredag 8. september. Tradisjonen tro samles elever fra 6. trinn og oppover, fra alle skolene i Inderøy, til en felles markering mot mobbing og for et trygt og godt skolemiljø i forbindelse med Vennskapsuka.

Dialogmøte oppvekst 03.04.17

Dialogmøte i AKSET 3.april

Ordfører og rådmann i Inderøy kommune inviterte til dialog vedrørende kvalitet i barnehagen og skolen i Inderøy mandag kveld.

Deltakere var ordfører, politikere i hovedutvalg FOLK, medlemmer i FAU/SU/IKFU og Ungdomsråd, rektorer, styrere, tillitsvalgte og administrasjonen i Inderøy kommune.

 

TEMA:

TILSTAND FOR BARNEHAGE OG SKOLE I INDERØY KOMMUNE

                                                                                                                  

Program:

 • Kulturelt innslag; Gullfisk-rockerne og Emilie Heggdal

 • Velkommen og innledning ved ordfører Ida Stuberg

 • Status for skole og barnehage i Inderøy ved assisterende rådmann Randi Tessem

  • Status etter vedtak om skoleutredning i september 2016

  • Barne- og elevtallsutvikling

  • Brukerundersøkelser; barnehage og skole

  • Resultat nasjonale prøver

  • Resultat for avgangselever

  • Rapport fra SSB om skolers bidrag til elevenes læring

  • Tilstandsrapporten for grunnskolen 2015-2016

 

 • Ny revidert kvalitetsplan for oppvekst (skole og barnehage)

  • Satsingsområder

 • Kafé-dialog

  • Muligheter og utfordringer

 • Oppsummering ved leder i hovedutvalg FOLK Steinar Klev

Inderøyskolen i utvikling!

Torsdag den 8. februar gjennomførte lærerne i Inderøy fagøkter med bidragsytere fra Nord universitet. Lærerne var i tre grupper, hvorav ungdomsskolen var for seg. Økten baserte seg på ungdomstrinn i utvikling. Arve Torshaug snakket til ungdomsskolelærerne om: " Relasjonskompetanse som grunnleggende ferdighet" . ( Bilde nr. 1) For en del av lærene på små og mellomtrinnet ble leksjonen på engelsk, med Heidi Grosch som foreleser. Kreativitet i undervisningsmetodikk ble viet oppmerksomhet.( Bilde nr. 2) Den tredje gruppen av lærere fikk høre entusiastiske Edgar Alstad snakke om: " Regning som ferdighet i alle fag." Gruppen fikk også anledning til å prøve ut og erfare. ( Bilde nr. 3) Det ble ei god ettermiddagsøkt for lærerne i Inderøyskolen, som stadig er på jakt etter å bli bedre!

Forelesning 25. november med Trine Kristiansen Tessem

Felles planleggingsdag for skole og barnehage fredag 25. november

På planleggingsdag for barneskolene og barnehagene fredag 25.november, hadde rådgiver Tine Kristiansen Tessem fra KORUS Midt-Norge, en forelesning med tema Barns psykiske helse; forebygging, signaler og samtaler med barn og foreldre.

 

Programmet bestod av noe teori, dialog rundt utfordringer, case og diskusjoner rundt bordene.

Dette er et svært viktig tema som man skal jobbe mer med framover innenfor oppvekstområdet på Inderøy.

 

Alle ansatte på barneskolene og de kommunale barnehagene var tilstede i AKSET.

 

Forelesning om begrep og språkutvikling

Forelesning om begrep og språkutvikling

Torsdag 17.november hadde Inderøy kommune besøk fra Skrivesenteret i Trondheim (NTNU); Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning.

Maria Hole-Forsmo foreleste i et felles møte for lesenettverket, rektorer og styrere. Tittelen på foredraget var Begrep for å begripe.

Tema omhandler viktigheten av begrepsutvikling i barnehage og skole, og Hole-Forsmo snakket bl.a. om sammenhengen mellom begrep og leseferdighet - og leseforståelse.

 

"Språket vårt er det viktigste redskapet for å kommunisere og tenke, og det meste av vår kunnskapstilegnelse og læring skjer gjennom språket.

Ordforrådet har derfor stor betydning for skolefaglig utvikling, og det er en klar sammenheng mellom ordforrådet i førskolealder og senere leseferdighet."

 

Faktaopplysninger:

 

 • Ordforrådet vokser raskest hos barn med størst ordforråd

 • Store forskjeller mellom førskolebarn

 • Klar sammenheng mellom antall lærte begreper i førskolealder og leseferdigheter i ungdomsskolen

   

  Hole-Forsmo anbefaler alle pedagoger å bruke Språkløyper

  Opplegget på nettsiden er tilpasset barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole.

DSC_6624

Storslått åpning av AKSET kultur- og skolesamfunn

Se alle de flotte bildene fra åpningen av AKSET kultur- og skolesamfunn. Foto: Elfi Leinan Inderøyningen.

Godt oppmøte i Muustrøparken i regnværet

Samling i Muustrøparken

Fredag 9.september 2016 markerte elever fra alle barneskolene (6. og 7.klasse), Inderøy  ungdomsskole og Inderøy vgs, sammen med ansatte, politikere, helse, frivillighet, politi m.fl. at man fortsatt vil arbeide mot mobbing og for et godt psykososialt miljø på skolene og i barnehagene i Inderøy kommune.

Målet er nulltoleranse mot mobbing.

 

Dette var en gjentakelse av markeringen i parken i august i fjor.

Det ble holdt taler, appeller og elever bidro med flere musikalske innslag.

 

Rådmannen vil takke alle som bidrog til en flott samling!

 

Her er noen bilder fra samlingen

Muustrøparken

Samling i Muustrøparken 09.09.16

Manifest mot mobbing

Dato: 9.september kl. 12.30-13.30

Vi inviterer elever, ansatte i skolen, ansatte fra helseområdet, styrere fra barnehagene, foreldrerepresentanter, politikere, tillitsvalgte og andre samarbeidspartnere til markering i Muustrøparken fredag 9.september.

Brosjyre beredskapsteam mot mobbing

Beredskapsteam mot mobbing

Beredskapsteam mot mobbing er et kommunalt team som skal gi bistand i komplekse og alvorlige mobbesaker som involverer barn og unge. En brosjyre med informasjon om teamet finner du her